pro familia Düsseldorf

Beratungsstelle für Schwangerschaft & Schwangerschaftskonflikt, Partnerschaft, Verhütung, Sexualpädagogik und AIDS-Prävention

Margarete Darscheid
margarete.darscheid@profamilia.de

Tel.: 0211 315051
Fax: 0211 341294

Himmelgeister Str. 107a
40225 Düsseldorf

Youthworkerin

portrait

Margarete Darscheid

margarete.darscheid@profamilia.de
0211 315051